Naar inhoud Naar navigatie
Rioolreiniging
met waterbesparing.

Duurzaam Dusseldorp

Duurzaamheid zit in onze genen. Al ruim zestig jaar is het voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Het is de motor van onze bedrijfsvoering.
 
Wellicht is dit ook de reden dat wij de afgelopen jaren, toen ‘duurzaam ondernemen’ veel aandacht heeft gekregen in de media, van collega-ondernemers en onze omgeving, wij wat terughoudend zijn geweest in onze communicatie. Regelmatig hebben we met verbazing gekeken naar persberichten die vertelden welke initiatieven genomen werden om een onderneming te ‘verduurzamen’. De meeste initiatieven leken ons normale bedrijfsvoering en zijn bij ons de gewoonste zaak van de wereld. Onze Achterhoekse nuchterheid heeft hierin ook bijgedragen.
 
Vanuit de dialoog met (een aantal van) u, onze klanten, hebben we moeten vaststellen dat zaken die voor ons de gewoonste zaak van de wereld zijn, wel degelijk belangrijk zijn om te communiceren. Veel van onze initiatieven tot schoner, zuiniger, duurzamer zijn onopgemerkt gebleven omdat onze Achterhoekse bescheidenheid ervoor zorgt dat we niet uitgebreid de media zoeken.
 
De duurzame initiatieven van Dusseldorp zijn onder te brengen in vijf categorieën. Dit zijn:
 
1.      Afvalpreventie en recycling:
Als afval geen afval wordt, is er sprake van een ultieme samenleving. Alle materialen die in gebruik genomen worden door bedrijven en consumenten, kunnen als eenzelfde materiaal weer worden toegepast. In de praktijk zijn er nog vele stoffen die wel de afvalstatus bereiken. Dit wil niet zeggen dat er niets meer mee gedaan kan worden. Dusseldorp heeft een adviserende en ondersteunende rol richting bedrijfsleven om de mogelijkheden tot hergebruik en recycling te onderzoeken. De afvalstoffen die niet meer geschikt zijn voor hergebruik, laten wij verbranden met energieopwekking. Slechts enkele uitzonderlijke stoffen zijn ook voor deze verwerking niet geschikt, en moeten op een veilige wijze aan de leefomgeving onttrokken worden. Dit soort afvalstoffen zoals asbest, worden onder strenge condities verwijderd en naar een stortplaats gebracht.
 
2.      Transparant zaken doen:
Wij zijn een betrouwbaar familiebedrijf dat haar afspraken nakomt en zich verre houdt van onethisch gedrag. Onder het credo ‘dicht bij de klant’ wil Dusseldorp aantoonbaar laten zien dat transparant zaken doen een voorwaarde is om ‘dicht bij de klant te blijven’.
 
3.      Energie- en emissiereductie:
Door optimale recyclingsmogelijkheden te zoeken voor onze klanten, helpen wij u om uw CO2 footprint te beperken. Maar ook in onze eigen bedrijfsprocessen is hier continue verbetering zichtbaar. Daarom zullen wij ons blijven inspannen om de komende jaren ons brandstofverbruik nog verder terug te dringen. Hierbij denken we ook aan alternatieve brandstoffen. Ons wagenpark is al modern, ruim 40% van onze voertuigen heeft een Euro 5 klassering of hoger. Hierin zullen we blijven investeren.
 
4.      Goed personeelsbeleid:
Zonder gezonde en tevreden medewerkers zijn wij nergens. Daarom streeft Dusseldorp naar een goed personeelsbeleid met veel aandacht voor veiligheid, gezondheid, ziekteverzuim en opleiding van medewerkers. Met ruim 700 ‘ambassadeurs’ hopen wij onze boodschap ‘Duurzaam Dusseldorp’ te versterken en verder uit te dragen.
 
5.      Maatschappelijke betrokkenheid:
Dusseldorp staat met beide benen in de lokale maatschappij. Dit blijkt wel aan de vele donaties en sponsoring. Daarnaast streeft Dusseldorp ernaar om mensen zo goed en zo lang mogelijk aan het werk te houden binnen het bedrijf, ook als hun lichaam sommige functies niet meer toelaat. Het motto ‘de oplossing dichtbij’ geldt dus ook voor onze maatschappelijke betrokkenheid richting onze medewerkers en maatschappij.

Dusseldorp heeft een maatschappelijk jaarverslag gepubliceerd waar de bovenstaande issues uitgebreid worden beschreven en met voorbeelden worden geďllustreerd. U vindt het maatschappelijk jaarverslag over 2012 via www.dusseldorp.nl/jaarverslag

Heeft u opmerkingen, suggesties of ideeën over Duurzaam Dusseldorp? Mail ze dan naar duurzaam@dusseldorp.nl

 

Nieuws

RSS

Dusseldorp aanwezig op de Infra Relatiedagen in Hardenberg

Op 10, 11 en 12 februari 2015 vinden de jaarlijkse Infra Relatiedagen in... »

Dusseldorp Rioolservice op RTL Z

Komende week is Dusseldorp Rioolservice te zien in het tv-programma TeamNL op... »