Naar inhoud Naar navigatie
Traditionele bodemsaneringen

Milieutechniek

Dusseldorp heeft een uitgebreid portfolio op saneringsgebied. Een bodemvervuiling, een lekkende huisbrandolietank of een calamiteit, Dusseldorp heeft de kennis en ervaring om uw probleem op te lossen.
 
Bodemsanering
Middels traditioneel ontgraven of in-situ reinigen, wij ontzorgen u op alle mogelijke manieren van uw bodemverontreiniging.
 
Stortplaatssanering
Een project ontwikkelen op een voormalige stortplaats? Dusseldorp draagt u graag een functionele en praktische oplossing aan.
 
Waterbodemsanering
Met behulp van diverse technieken voeren we baggerwerkzaamheden uit. Wat kunnen we voor u betekenen op dit gebied?
 
Tanksanering
Verplaatsing van uw tankstation of een huisbrandolietank in de achtertuin? Dusseldorp werkt volgens Kiwa certificering om dergelijke tanks volgens wet- en regelgeving te saneren.
 
Design en Construct
Door ons vroegtijdig bij uw saneringsproblematiek te betrekken, kunnen we uw locatie zo effectief en economisch mogelijk saneren.
 
Certificering
Om onze werkwijzen te borgen hebben we diverse procescertificaten voor onze activiteiten op het gebied van milieutechniek.


Referenties

RSS

Kies een referentie

  • Sanering, bouw- en woonrijp maken Cannenburglaan te Arnhem
  • Bodemsanering en inrichting buitenruimte bij De Biezantijn in Nijmegen
  • Bodem ijsbaan in Goor gesaneerd
  • Sanering 4 tanks voormalige Connexxion locatie Arnhem
  • Sloop en bodemsanering De Gelderlander te Nijmegen
  • Sanering gasfabrieksterrein “De Kat” Nijmegen
  • Asbestbodemsanering te Goor
  • Bodemsanering Jeugdgevangenisterrein Spittaalderkamp te Zutphen
  • Sanering 2e fase Bornsche Maten Borne
  • Revitalisering Haven 14 te Goor