Naar inhoud Naar navigatie

Kwaliteitsborging binnen Dusseldorp

Dusseldorp is zich bewust van de noodzaak om kwaliteitsborging in haar werkprocessen te garanderen. Daarom hebben we diverse certificeringen op het gebied van uitvoering en management.

CO2 Prestatieladder niveau 5
De Dusseldorp Groep is aantoonbaar bezig met het reduceren van uitstoot van schadelijke stoffen en verbruik van energie. We hebben voor deze certificering een aparte informatiepagina.

NEN:ISO 9001
Dit managementsysteem is er op gericht om de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd wordt. Het managementsysteem is daarnaast voor ons een stimulans om onze prestaties doorlopend te verbeteren.
Alle business units van Dusseldorp zijn ISO 9001 gecertificeerd.

NEN:ISO 14001
Dit managementsysteem is er op gericht om het beheersen en verbeteren van de prestaties op milieugebied. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal;
Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieu-risico's.
Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie.
Alle bedrijven van de Dusseldorp Groep zijn ISO 14001 gecertifceerd.

VCA* 2008/5.1
Dusseldorp Inzameling en Recycling voldoet aan de eisen van deze certificering binnen de scope van 'Inzamelen en transporteren van afval, bouw- en grondstoffen'.  

VCA ** 2004/004
Dusseldorp Rioolservice voldoet aan de eisen van deze veiligheidsnorm voor “nieuwbouw en renovatie van pompsystemen, service en onderhoud van pompsystemen, reiniging en inspectie van rioolstelsels, vegen van wegverhardingen en industrieterreinen. Het ledigen, reinigen, inspecteren van straatkolken, vetafscheiders en IBA’s. Rioolrenovatie ”.
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek voldoet aan de eisen van deze veiligheidsnorm voor “ontwerp, bestekschrijven en realisatie van werken op het gebied van infra, sloop en milieutechniek”.

BRL K14020 (Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen)
Sinds december 2010 is Dusseldorp Rioolservice als één van de eerste bedrijven in Nederland gecertificeerd volgens deze norm.

SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven)
Middels dit certificaat wordt aangetoond dat Dusseldorp Rioolservice B.V. beschikt over voldoende vakbekwaamheid en een uitrusting die nodig is om installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hiermee wordt tevens aangetoond dat installaties voldoen aan de normen en publicaties ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

Erkend leerbedrijf
De verschillende business units van Dusseldorp zijn erkende leerbedrijven, die leerlingen opleiden voor verschillende beroepskwalificaties. Deze erkenningen zijn afgegeven door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en tonen aan dat wij voldoen aan de kwaliteitscriteria van de toezichthoudende en certificerende instanties. Dusseldorp leidt onder meer leerlingen op voor diverse bedrijfsadministratieve, secretariële en commerciële functies. Ook verzorgen wij opleidingen voor chauffeurs goederenvervoer en voor technische functies in de infra- en rioleringsbranche.

Nieuws

RSS

Juridisch fusie met REMONDIS Dusseldorp B.V.

Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V. wordt REMONDIS Dusseldorp B.V. Zoals... »

Overname FMH Pompservice door REMONDIS Dusseldorp Rioolservice

LICHTENVOORDE - REMONDIS Dusseldorp Rioolservice heeft FMH Pompservice... »